Zapraszam Polaków do mojej gildii Dragon_wolves wymóg lvl to 30-60 muszą się logować jak będzie Dużo osób załatwię TS .Pomagamy sobie nawzajem w misjach i EXPieniu i oczywiście PVP ,PVE ,Wieża ,Dungeony,Archdungeony i jak ktoś ma dostęp i Resistance to może do Raidu itd . Pisać do Arrow3 lub do Hardstone , DemonsDinopl i MistrzMagii .


Eng.
Inv Polish for me Guild Dragon_wolves requirement 30-60 must sign in how will much people arrange TS . Help all in Guild in missions and EXP and of course PVP, PVE, Tower ,Dungeons ,Archdungeons and how somebody has access and Resistance it may for Raid etc . write for Arrow3 and for Hardstone , DemonsDinopl and MistrzMagii .